Polis friad från tjänstefel

En kriminalinspektör vid Rikskriminalpolisens barnpornografigrupp friades i dag från tjänstefel av Stockholms tingsrätt.

Hon var misstänkt för att vid fem tillfällen ha tagit emot barnpornografiskt material från en informatör utan att anmäla honom för brott eller överlämna materialet till åklagare.

Hon ska också ha betalat informatören och lovat att den förundersökning som pågick mot honom skulle läggas ner om han samarbetade med polisen.

Domstolen anser att kriminalinspektörens agerande var mindre välbetänkt men att det inte ska bedömas som tjänstefel.