EU-skeptiskt Turkiet möter Merkel

Tyskland förbundskansler Angela Merkel besöker på torsdagen Turkiets huvudstad Ankara för samtal med den turkiske premiärministern. Merkel väntas ta upp den känsliga frågan om det delade Cypern som en förutsättning för fortsatta förhandlingar om medlemskap i EU. I Turkiet har Cypernfrågan bidragit till att minska förtroendet för EU.

– Turkarna känner att EU låter sig hållas som gisslan av den södra delen av det delade Cypern, säger journalisten Sami Kohen, kolumnist på dagstidningen Sabah.

– De känner att EU vill att 70 miljoner turkar ska rätta sig efter 700 000 grekcyprioters minsta önskan.

Turkiet ockuperar norra Cypern
Turkiet ockuperar den norra delen av Cypern sedan 1974 då den turkiska armén invaderade ön som svar på en grekiskstödd militärkupp där. Sedan dess har den södra, grekcypriotiska delen blivit medlem i EU och EU kräver nu att Turkiet öppnar sina hamnar och flygplaster till grekcypriotiska fartyg och flygplan.

Hittills har Turkiet vägrat eftersom det skulle innebära ett indirekt erkännande av Cypern.

Stödet för EU sjunker
Turkarna känner att EU bara kräver och kräver, säger Sami Kohen, och från att över 70 procent av turkarna var positiva till EU för bara något år sedan så är siffran nu nere under 50 procent.

– Det finns en kraftigt tilltagande skepsis mot EU, det visar alla opinionsundersökningar, säger Sami Kohen.

Det har också dykt upp politiska krafter som tycker att Turkiet ska vända sig österut, mot Ryssland och Iran, och knyta allianser åt det hållet istället för till EU.

Men statsvetaren Hakan Yilmaz vid Bogazici-universitetet tror inte att ett sådant förslag skulle vinna gehör hos turkarna i gemen.

– Det finns en sådan strömming i Turkiet idag, att vi klarar oss utan EU, men en allians österut skulle röstas ned av folket, säger statsvetaren Hakan Yilmaz.

Caroline Salzinger, Istanbul
caroline.salzinger@sr.se