Billigare hushållstjänster dröjer

Den borgerliga regeringen kommer att infria löftet om sänkt inkomstskatt från årsskiftet, däremot kommer det att dröja längre med förslagen om billigare hushållstjänster och sänkta skatter för en del tjänsteföretag för som anställer fler. Det framgår av ett arbetspapper om skatteförslagen i de borgerligas budgetförhandlingar, som Ekot har läst.

Enligt det här arbetspapperet kommer regeringen ett skjuta på ett antal utlovade skattesänkningar.

Det gäller till exempel billigare hushållstjänster, det bör kunna gälla från 1 juli 2007, står det.

Samma sak med den sänkta arbetsgivaravgift för ungdomar mellan 19 och 24 år, som enligt planerna ska göra det lättare för unga att få jobb. Det förslaget behöver beredas mer, heter det.

Komplicerad gränsdragning
Löftet att vissa tjänsteföretag ska få lägre arbetsgivaravgifter dröjer också. Gränsdragningen mellan olika branscher är komplicerad och först tidigast sommaren 2008 kommer det att kunna träda i kraft.

Ekot har alltså sett ett arbetspapper på skatteområdet och en del av förslagen kan alltså komma att ändras i de budgetförhandlingar som den nya regeringen ska sitta i, närmast till helgen.

Även om regeringen tvingas skjuta på en del förslag, kommer ett antal att genomföras från årsskiftet.

Det gäller till exempel löftet om det så kallade jobbavdraget, det ska knytas till den allmänna prisutvecklingen och skulle 2007, enligt det här papperet, innebära att de första drygt 30 000 kronorna man tjänar blir skattefria. På inkomster upp till 110 000 kronor blir det upptrappat avdrag.

Gäller bara arbetsinkomster
I de borgerligas förslag skulle det här skatteavdraget bara gälla arbetsinkomster, men enligt arbetspapperet kommer det i början också att kunna göras från sjuklön. Helt enkelt för att det visat sig svårt att snabbt kunna skilja den ena inkomsten från den andra, men det ska göras vid nästa planerade skattesänkningssteg.

Från årsskiftet slopas avdragsrätten för avgifter till fack och a-kassa, det blir alltså dyrare för den enskilde, och det blir höjda gränser för avdrag för arbetsresor och allmänna småavdrag.

Ny fastighetsskatt
När det gäller fastighetsskatten ser förslaget ut som på sensommaren, med frysta taxeringsvärden och sänkt skatt på hyresfastigheter och bostadsrätter och ett tak för skatt på tomtmark.

Taket gäller beskattningsåret 2006 och resten införs från årsskiftet.

Det blir höjd skatt på tobak och de borgerliga överväger också att införa en helt ny skatt, som ska betala skador i samband med trafikolyckor.

Inger Arenander
inger.arenander@sr.se