Brandkåren räddar liv vid hjärtstopp

Överlevnaden för personer som får hjärtstopp utanför sjukhus i Stockholmsområdet har ökat kraftigt sedan brandbilarna utrustats med så kallade defibrillatorer, det vill säga apparater som kan häva ett hjärtstopp. Genom projektet Salsa, Saving Lives in Stockholm Area har överlevnaden ökat markant.

– Förut överlevde ungefär 15 människor per år och numera ligger överlevnadssiffran kring 45 personer per år, säger professor Mårten Rosenqvist, hjärtläkare vid Södersjukhuset.

2001 presenterades data som visade att överlevnaden efter hjärtstopp i Stockholm var tre gånger lägre än i Göteborg, och ett skäl var att det tog längre tid för Stockholmsambulanserna att ta sig fram till olycksplatsen.

Apparater i brandbilar
Det här fick några entusiaster inom hjärtområdet att starta projektet Salsa, Saving Lives in Stockholm area, som koncentrerade sig på att placera ut defibrillatorer på brandbilar och på platser där många människor passerar till exempel på Centralen och i olika köpcentrum.

Nu visar det sig att överlevnaden vid hjärtstopp har ökat från cirka tre till sex procent. Men Mårten Rosenqvist är inte överraskad.

– Egentligen inte för enligt all vetenskap så ska det här bli bättre. Det handlar hela tiden att få fram räddningsresurser så fort som möjligt. Vi visste ju att insatstiderna i Stockholm var ganska långa jämfört med till exempel Göteborg och kunde vi få ner de insatstiderna borde resultaten förbättras.

Kan överlevnadssiffrorna bli ännu bättre tror du?

– Ja, det tror jag. Om vi tittar på vissa storstäder i Amerika och Europa så ligger överlevnadssiffrorna på mellan 18 och 20 procent. Vid den jämförelsen ligger vi fortfarande lågt i Stockholm. Så vi får spänna bågen lite mera och se om vi kan komma upp i ännu högre siffror. Men utvecklingen under de senaste fyra åren är ju väldigt glädjande och talar för att mera kan göras vid ett tillstånd som har en mycket hög dödlighet.

Hur går ni vidare?

– Vi vill försöka få in mer resurser i den här verksamheten. Vi förhandlar i dag med ett stort taxibolag i Stockholm, vi diskuterar med polisen i Stockholm och förhandlar med dem, och vi diskuterar också med Storstockholms lokaltrafik om att få möjlighet att de ska kunna vara med i den här verksamheten, säger Mårten Rosenqvist.

Nya arbetsuppgufter för brandkåren
Men inom brandförsvaret är man inte odelat positiv till de nya arbetsuppgifterna. Visst är det bra att brandmän kan vara med och rädda liv även på hjärtsjuka patienter, men det krävs mycket tid och resurser för att ge brandmännen rätt utbildning, säger Tomas Ojala, brandmästare i Stockholm.

– Vi får ett litet problem här i och med att vi måste upprätthålla ytterligare en kompetens. Redan i dag ligger vi efter på andra övningsområden, men för den hjälpsökande är det ju väldigt bra. Det har ju gett stor effekt, säger han.

Bakom Salsa står Södersjukhuset, Stockholms Brandförsvar, SOS Alarm, Medtronic AB, Hjärt- och Lungsjukas förening i Stockholm, Stockholms hjärt-lungräddningsförening, Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet.

Anna Larsson
anna.larsson@sr.se

Kristina Jogestrand
kristina.jogestrand@sr.se