Billigare teckna privat sjukförsäkring

Det kan snart bli billigare att teckna privata sjukförsäkringar. Anledningen är att trenden med de stigande kostnaderna för långtidssjukskrivningarna brutits, och snart kan det märkas i form av lägre premier.

– Vi ser en klar förbättring. Det är färre som är sjukskrivna och de som är sjukskrivna är det en kortare tid. Så det är en slags dubbel förbättring, säger han. Vad är det som minskar? – De som vi ser resultatet av är snarare de långa sjukskrivningarna än de korta, säger Håkan Danielsson, vd för Länsförsäkringar Liv.

Privata sjukförsäkringar används för att täcka en del av det inkomstbortfall som det innebär att inte få full lön utan klara sig på den allmänna sjukförsäkringen.

Även för privatpersoner
Många företag tecknar därför särskilda sjukförsäkringar för sina anställda, som innebär att han eller hon får ut 90 procent av sin lön.

Men också många privatpersoner har den här försäkringen.

Totalt sett ligger långtidssjukskrivningarna i Sverige på höga nivåer, men de som har den här tilläggsförsäkringen, många av dem är småföretagare, kommer nu snabbare tillbaka i arbete. Det visar Länsförsäkringars siffror.

Lägre kostnader
Eftersom premien på försäkringen betalar hela sjukkostnaderna så kan det snart bli lägre sjukförsäkringskostnader för många företag, säger Håkan Danielsson.

– Vårat premieuttag står i direkt proportion till vad vi förväntar oss av sjukskrivningstal ett tag framöver. Mot bakgrund av den förbättring vi har sett så har vi en mer positiv bild framåt. – Därför har vi faktiskt redan justerat premien nedåt, och håller utvecklingen i sig kan man i bästa fall hoppas att man kan göra det ytterligare, säger Håkan Danielsson, vd för Länsförsäkringar Liv.

Sören Granath
soren.granath@sr.se