Konkurrens bland mäklare sänker arvoden

Det finns inte arbete för fler fastighetsmäklare. Det anser den statliga Fastighetsmäklarnämndens chef, Anna-Lena Järvstrand. Nu finns 5 864 registrerade fastighetsmäklare. Varje år tillkommer nästan 700 nyutbildade mäklare.

– När jag började för ett och ett halvt år sedan var det en student som ringde och sa att han hade väldigt bråttom att bli registrerad för att han skulle ut och skära guld med täljkniv, säger chefen Anna-Lena Järvstrand.

Det är det som lockat många ungdomar till fastighetsmäklarutbildningen de senaste åren, tror Ann-Lena Järvstrand. Nu är det slut på de glada dagarna. Branschen klarar inte fler mäklare, tror hon.

”Alla kan inte få uppdrag”
– Jag tror inte att det finns arbetet för alla mäklare som finns nu. Det blir en överetablering och man går ner i arvoden. Det sägs nu i Stockholms innerstad är nere på 1,2 procent av försäljningssumman i mäklararvode. Det är en låg provision, säger Järvstrand.

De 700 nya fastighetsmäklare som årligen utbildas får hoppas på att de äldre mäklarna pensioner sig. Nästan en tredjedel, eller 1 600 av landets mäklare, är idag över 55 år.

De nya nätmäklarna ser Anna-Lena Järvstrand som en ny naturlig konkurrens. Det kommer att fortsätta att finns kunder som är beredda att betala för ett traditionellt mäklararbete.

”Många vill anlita mäklare”
– Jag tror det finns massor av människor som inte själva vill visa sina lägenheter och som tycker att det är tryggt att ha mäklare som hjälper till med kontraktsskrivning och annat. Alla som inte kan hantera datorer, behöver också hjälp, säger hon.

Många mäklare hoppas att det blir tillåtet med fler så kallade kringtjänster. Det talas till och med om att mäklaren skulle vara bankombud.

En utredning håller på att se över fastighetsmäklarnas befogenheter, men nya regler kommer tidigast om tre år.

Tveksam till kringtjänster
Anna-Lena Järvstrand är tveksam till kringtjänsterna.

– Problemet är att det kan vara förtroenderubbande. Om man har allt för mycket andra saker som man är intresserad av kan det vara svårt att se till den skilda kundens intresse. Man kanske ser mer till sina egna intressen av att få andra uppdrag och tjäna pengar, säger chefen för Fastighetsmäklarnämnden Anna-Lena Järvstrand.

Lars-Erik Backman
lars-erik.l.backman@sr.se