Låg dioxinhalt i Öresundssill

Dioxinhalten i sill som fångats i Öresund ligger långt under EU:s gränsvärde. Det visar prover som Helsingborgs kommun låtit göra.

Miljösekreterare Peter Göransson säger till Helsingborgs Dagblad att beskedet är mycket glädjande, men påpekar samtidigt att det är väldigt få yrkesfiskare som fångar Öresundssill.