Reinfeldts regeringsförklaring

Statsminister Fredrik Reinfeldt presenterade på fredagen den borgerliga alliansens regeringsförklaring i riksdagen.

– Alliansen har bildat en regering för att förnya Sverige. Valet har givit en stabil majoritetsregering, sade Fredrik Reinfeldt.

– Vi ser ett antal uppgifter framför oss. Det övergripande målet är att skapa fler jobb och bryta utanförskapet, sade han i regeringsförklaringen.

Reinfeldt inledde sin första regeringsförklaring med att påpeka att alliansen ska föra en politik för hela Sverige. Klimatfrågorna är en ödesfråga, sade han.

Lättare att anställa
Han sa också att samhället är beroende av människors förmåga att arbeta och att ta ansvar. Det måste bli enklare att anställa och matchningen till nya arbeten måste bli bättre, sade Reinfeldt.

– Regeringen kommer att utarbeta en nationell strategi för utveckling av landsbygden. En ny strategi för infrastrukturen kommer också att tas fram, sade Fredrik Reinfeldt, den nye statsministern.

Arbetslöshet avgör reformutrymme
Enligt moderatledaren kommer utrymmet för ekonomiska reformer att vara beroende av hur många som kommer i arbete. Om det dröjer kan reformer komma att försenas, sade den nye statsministern.

– Skatterna kommer att sänkas med 37 miljarder kronor under 2007. I ett andra steg kommer skatterna att sänkas när det ekonomiska utrymmet finns, sade han.

– Arbetslinjen i a-kassan ska tydliggöras. Arbetslöshetsförsäkringen ska omfatta alla och avgiften kommer att höjas, sade han i regeringsförklaringen.

Han fortsatte med att ersättningarna i sjukförsäkringarna kommer att bibehållas och taket på 7,5 basbelopp bibehållas och statens kostnader för trafikskador ska införas till trafikförsäkringen.

Arbetsgivaravgifter slopas i delar av tjänstesektorn
– Arbetsgivaravgifterna slopas för delar av tjänstesektorn. En särskild satsning görs för att minska ungdomsarbetslösheten genom att arbetsgivaravgifterna halveras. Friåret slopas liksom plusjobben, sade Reinfeldt också.

En rad reformer för företagen föreslås också. Arbetsgivarnas ansvar för sjukersättning de första 14 dagarna slopas.

Fastighetsskatten ska bort
Fastighetsskatten ska avskaffas. I ett första steg föreslås de reformer alliansen kom överens om i Almedalen i somras.

– Förhållanden mellan arbetsgivare och anställda ska bygga på kollektivavtal. Den svenska arbetsmarknadsmodellen står stark för framtiden, sade Reinfeldt.

Norden och Östersjöregionen ska vara Europas starkaste tillväxtregion, föreslog Reinfeldt att Sverige ska tillhöra kärnan i Europasamarbetet och vara pådrivande i utvidgningen.

Talade om Darfur och Mellanöstern
I utrikesdelen talade Reinfeldt om hur man ska skapa en varaktig lösning i Mellanöstern och hur viktigt det är att lösa krisen i Darfur.

– Sverige är militärt alliansfritt, sade han vidare.

Biståndet ligger kvar på en hög nivå, enligt moderatledaren. Särskilda satsningar görs för att främja demokratiarbete i Vitryssland och på Kuba.

Fler förslag för jämställdhet kommer
Reinfeldt lovade att återkomma med förslag som underlättar vardagen för hushållen och för att främja jämställdheten.

Kvinnors företagande ska främjas och ett program ska tas fram, sade den nye statsministern.

En handlingsplan för våld mot kvinnor ska utarbetas, sade han vidare.

Bostadsrätter som integrationsmedel
– Svensk integrationspolitik har misslyckats. Regeringen kommer att riva hinder och skapa möjligheter. Utöver den första tiden behövs det ingen särskild politik för invandrare, sade Reinfeldt. Språkkunskaper är den bästa vägen.

För att bryta bostadssegregationen ska bildandet av bostadsrätter i storstädernas förorter underlättas, sade Reinfeldt också.

Kommuner får genomföra vårdnadsbidrag
– En ny familjepolitik genomförs med en barnomsorgspeng, där föräldrarna ges ett friare val, sade Fredrik Reinfeldt.

Maxtaxan behålls på daghem och maxtaxan på fritidshem kommer att sänkas. Förskolan byggs ut för treåringar, sade han vidare och kommunerna kommer att få möjlighet att införa kommunala vårdnadsbidrag.

Utbildningspolitik med ny skollag
En förnyad utbildningspolitik ska respektera eleven. Alla elever ska kunna nå målen och kunna välja mellan målen. Fristående skolor är en självklarhet, menade han. Betyg ska ges från årskurs sex. Resultat och uppförande ska noteras.

 
Gymnasieskolan har behov av en större reformering, sade han också. En ny skollag ska presenteras under mandatperioden.

Högskolans styrelser ska avpolitiseras.

Ska kunna söka vård där kön är kortast
– Den som behöver vård ska få det. Trygghet och helhetssyn ska domineras i hela vårdkedjan. Köerna i vården ska betas av och man ska kunna söka vård i hela landet. En vårdgranskningsmyndighet inrättas, sade Reinfeldt.

Fler ska kunna ge vård i privat och offentlig form. Alla sjukskrivna ska få en personlig vårdkoordinator, lovade också Reinfeldt.

– Seniorernas arbete är en tillgång och den som vill ska kunna arbeta längre.

– Ett fritt val ska införas för särskilt boende och hemtjänst, sa han vidare. En värdighetsgaranti ska införas med värdighetsnivåer som inte får underskridas, sade han.

– Den psykiatriska vården ses över. Barn- och ungdomspsykiatrin får mer resurser, sade Fredrik Reinfeldt i regeringsförklaringen.

Hälsopolitiken ska utvecklas, särskilt för barn och unga.

Skärpta straff och buggning
Rättsväsendet måste komma närmare människorna. Polisen ska vara synlig och alla brott ska utredas oavsett gärningsmannens ålder. Med tidiga ingripanden idag motverkas grova brott imorgon. Föräldrar görs skadeståndsskyldiga om de brister i sin uppsikt över barn och ungdomar, sade Reinfeldt.

Skärpta straff föreslås för våldtäkt, grova våldtäkt och fler våldsbrott, sade han vidare.

Polisen bör få möjlighet att bugga för att motverka den grova brottsligheten. Terrorismen ska bekämpas och landet ska ha en effektiv krisorganisation, sade den nye statsministern vidare.

Bred energiuppgörelse
– Kraftiga åtgärder ska göras för att motverka klimathotet. Det är avgörande att detta görs, sade han vidare. Ökad energisäkerhet är avgörande för Europa. Regeringen kommer att bjuda in riksdagspartierna till en bred energiuppgörelse. Ingen avveckling av kärnkraft görs under mandatperioden.

Sverige ska vara pådrivande i att ett miljösamarbete kommer till stånd mellan EU, Kina och Indien.

– Östersjön och Västerhavet ska räddas genom en ny handlingsplan, sade han vidare.

Allt ska präglas av ett värderingsmässigt kitt. Människor ska kunna påverka sin framtid genom eget arbete. Unga och äldre ska tas tillvara på arbetsmarknaden. Ett starkt föreningsliv, samfund och ideella organisationer är grunden för ett starkt civilt samhälle, sade han också.

Arbetet och arbetslinjen ska återupprättas, sade Reinfeldt. Det enskilt viktigaste är att skapa förutsättningar för arbete och trygghet, enligt Reinfeldt.

Katarina Höj
katarina.hoj@sr.se

Kajsa Norell
kajsa.norell@sr.se