EU och USA i nytt avtal om flygpassagerare

EU och USA enades på fredagsmorgonen om ett nytt avtal i tvistefrågan om hur uppgifter om flygpassagerare får lämnas ut till den amerikanska säkerhetstjänsten.

EG-domstolen avgjorde i våras att det avtal som har gällt tidigare inte tillräckligt skyddade den privata integriteten men nu hävdar EU och USA att den frågan har lösts.

Sedan det första avtalet mellan EU och USA slöts för två år sedan har de europeiska flygbolagen varit tvungna att lämna ut uppgifter om alla passagerare som flyger till USA.

Detaljerade uppgifter har lämnats
De har varit tvungna att lämna mer än 30 olika personuppgifter till den amerikanska säkerhetstjänsten CIA – bland annat namn, adress och information om vilka kreditkort som använts för att betala resan.

Under förhandlingarna om det avtalet hävdade USA att passageraruppgifterna var av så avgörande betydelse för jakten på terrorister att de hotade att dra in landningsrätter för flygbolag som vägrade att medverka.

Fick stöd från EG-domstolen
Men Europaparlamentet hävdade att informationen bröt mot den personliga sekretessen. I maj fick de stöd av EG-domstolen som avgjorde att det inte finns någon rättslig grund för det avtalet.

På fredagsmorgonen enades så EU och USA om nya bestämmelser för hur passagerarinformation får lämnas ut.

Det är lika omfattande som tidigare, det är lika många personuppgifter som ska lämnas ut men EU hävdar att det nya avtalet gör det möjligt att ge USA uppgifter om flygpassagerare utan att bryta mot dataskydd och passagerarnas privata sekretess.

Kerstin Brostrand, Bryssel
kerstin.brostrand@sr.se