Leijonborg tackade nej till utrikesministerposten

Innan Carl Bildt fick erbjudandet att bli utrikesminister, var ledarna för folkpartiet, centern och kristdemokraterna alla erbjudna att bli utrikesminister i den nya regeringen.

Det berättade folkpartiledaren Lars Leijonborg när han på lördagen gästade Ekots lördagsintervju.

– Där hade Fredrik en väldigt öppen attityd. Om någon av de andra partiledarna hade velat bli utrikesminister, så hade han accepterat det, säger Lars Leijonborg.

Du hade med andra ord kunnat bli utrikesminister, om du hade velat?

– Ja, jag tror att jag kan svara ja på den frågan.

Varför ville du inte det?

– Därför att jag tror att det är dåligt för folkpartiet och jag noterar att mina kollegor resonerade likadant, säger Leijonborg.

Enligt Lars Leijonborg hade det varit dåligt för folkpartiet om dess ledare inte hade funnits på plats hemma i Sverige hela tiden. Folkpartiledaren kommenterade också moderaternas kraftiga dominans i regeringen och han instämde delvis i beskrivningen att det är tre enfrågepartier som fått plats i en moderat regering.

– Man kan inte komma ifrån valresultatet och att det får ett genomslag, att moderaterna är mer än tre gånger så stora som det näst största partiet och större än oss andra tre tillsammans. Så i någon mån stämmer väl det där, säger han.

Under Lars Leijonborgs ledning har folkpartiet i valet tappat nästan halva sitt väljarunderlag. Två av hans närmaste medarbetare utreds för brottsmisstankar i samband med ett dataintrång och Leijonborg har ifrågasatts för sitt sätt att hantera den affären.

Lars Leijonborg säger att han hade avgått om inte den borgerliga alliansen erövrat regeringsmakten men nu vill han bli omvald på partiets landsmöte nästa år.

– Nu har jag för första gången i livet kommit med i en regering. Jag är full av arbetslust och jag tycker att det är fantastiskt att få jobba i den här alliansen. Jag känner att folkpartiet har en mycket, mycket viktig uppgift och som jag ser det just nu så vill jag vara med hela mandatperioden och se till att alliansregeringen blir återvald 2010, säger utbildningsminister Lars Leijonborg.

Tomas Ramberg
tomas.ramberg@sr.se