Pisksnärtskadorna minskar kraftigt

Antalet whiplashskador, eller pisksnärtskador, sjunker kraftigt, visar ny statistik. I år beräknas 27 000 personer anmäla den här typen av nackskada vilket är 33 procent färre jämfört med för fyra år sedan när skadorna var 40 000.

– Det är en hel del saker som gör det här och en av dem är ju bland annat att vi har olika skydd i nyare bilar och framför allt då whiplashskydd som gör att just dessa skador minskar, säger Robert Broman vid Länsförsäkringar.

Whiplash är i dag den vanligaste trafikskadan. Uppskattningsvis finns 300 000 personer som drabbats i Sverige.

Kraftig nedgång
Någon enhetlig statistik över whiplashskador finns inte. Men utifrån Länsförsäkringars siffror, som bygger på anmälningarna från 35 procent av landets trafikförsäkringar, går det att dra slutsatsen att den här typen av skador är på kraftig nedgång, säger Robert Broman.

En förklaring till de färre skadorna är att det tidigare funnits en del ”luft” i statistiken. Många anmälningar har gjorts för säkerhets skull utifall att skador skulle uppkomma långt efter skadetillfället.

Bra skydd i nya bilar
En kanske viktigare förklaring är whiplashskydden i stolar och nackstöd i nya bilar, som nu börjar ge resultat. Maria Kraft vid Folksam forskar kring whiplash. Hon ser stora skillnader med de nya bilarna.

– De skydd som har kommit ut nu har väldigt mycket med bilstolen att göra, att man fångar upp kroppen på ett annat sätt så att man inte överför de här krafterna till den åkande.

Hur pass effektiva är de här systemen, de här nya skydden som kommer i bilarna?

– De reducerar risken för invaliditet med mellan 40 och 50 procent, säger hon.

Kroniska besvär
Ungefär 1 500 av dem som varje år anmäler en whiplashskada drabbas av kroniska besvär eller invaliditet. Men också här går det att skönja en ljusglimt, enligt Maria Kraft.

– Även där ser man ett trendbrott. Det har ökat under hela 1990-talet och in på 2000-talet men det stannat av och det ser ut att vika av så vi räknar med att den typen av skada ska börja falla också, säger hon.

Sören Granath
soren.granath@sr.se