Ingenjörsföretag bra på jämställdhet

Företag med många ingenjörer är duktiga på att göra och även på att följa upp jämställdhetsplaner. Det visar en rapport som Civilingenjörförbundet låtit göra bland 179 ingenjörstunga företag. Men det är sämre ställt med jämlikheten när det gäller karriärsmöjligheter.

– Om man tittar på chefsfördelningen är det av totalt 40 procent anställda kvinnor endast fem procent kvinnliga chefer, säger Helene Sjöman, jämställdhetsansvarig på CF.

Däremot är andelen kvinnor i företagens styrelser ungefär lika stor som andelen kvinnor anställda på företagen.

Nästan alla följer planerna
Jämställdhetsplaner finns på 85 procent av företagen och nästan alla uppger att planerna följs, helt eller åtminstone delvis.

Det är en stor förbättring mot en liknande undersökning som gjordes 2003 där endast hälften av de tillfrågade företagen följde jämställdhetsplanen.

Antalet företag som gör lönekartläggningar har också det ökat från 50 till 80 procent.

Osakliga lönskillnader
Mer negativt är då att årets kartläggning visar att minst 20 procent av företagen har osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor.

– På CF anser vi ju naturligtvis att det får förekomma löneskillnader. Det ska förekomma löneskillnader som beror på kompetens och erfarenhet, men de får inte bero på kön.

Sämre för föräldralediga
Helene Sjöman säger också att löneutvecklingen för föräldralediga var sämre än vad den borde vara.

– Det som var mindre positivt var att endast 20 procent av de fackliga förtroendemän som har svarat anser att arbetsgivarna säkerställer att löneutvecklingen bibehålls under föräldraledighet. Och med skärpningen av föräldraledighetslagen som trädde i kraft 1 juli i år ska löneutvecklingen säkerställas även under föräldraledighet.

– Det är också negativt att så många som runt 20 procent anger att det förekommer sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av kön på arbetsplatsen. På en sådan fråga borde man kunna förvänta sig ett nollresultat.

Studien har också listat de femton bästa företagen i jämställdhet. På listan finns bland annat IT-företaget Carmenta AB, Patent- och registreringsverket och LKAB.

Sofie Pehrsson
sofie.pehrsson@sr.se