Oljeutsläppen i Östersjön har minskat

Anledningen till de senaste två årens minskning är främst att Kustbevakningens övervakning ökat men det beror också på att fartygens besättningar blivit mer miljömedvetna.

Hittills under 2006 har det varit ett tjugotal färre utsläpp i södra Sverige jämfört med 2005.

Kent Edlund är förundersökningsledare på Kustbevakningen, och han tror att den främsta orsaken till minskningen är deras insatser.

”Sjöfarten har ökad medvetenhet”
– Dels har vår övervakning ökat och vi har bättre tekniska hjälpmedel idag. Sedan har även sjöfarten ökat sin medvetenhet när det gäller oljeutsläppen från fartyg, säger han.

Det är just utsläppen från fartyg som kustbevakningen har hand om. Till sin hjälp har de flyg som cirkulerar över det största fartygsstråket, satellitbilder och båtar. Det är en nedåtgående trend när det gäller mängden utsläpp, i alla fall de senaste två åren.

25 procent av utsläppen utanför Blekinge
Det är dock svårt att veta exakta siffror eftersom Kustbevakningen ändrat systemet för sin rapportering. Det var drygt 100 utsläpp i södra Sverige första halvåret 2005 och under samma tid i år har det varit ungefär 80, varav 20 utanför Blekinge.

De vanligaste är att förbränd olja dumpas i havet, olja som egentligen skulle ha lämnats i hamn mot en avgift.

– Det finns de uppsläpp som naturligtvis sker av andra orsaker, olyckor och sådant man inte kan påverka, men många av de här utsläppen är medvetna utsläpp, säger Kent Edlund.

”Utsläpp kommer alltid att ske”
Kustbevakningens målsättning att utsläppen ska vara försumbara om fyra år, men Kent Edlund tror inte att de någonsin kommer att komma ner till en nollnivå.

– Nej, det tror jag inte. Utsläpp kommer nog alltid att ske, men däremot kanske man kan få ner nivån rejält, säger han.

Gunilla Lindberg, SR Blekinge
gunilla.lindberg@sr.se