Bakslag för Cevian om plats i Volvo

Riskkapitalfonden Cevian får inget stöd i Aktiemarknadsnämnden i sina försök att få en styrelseplats i Volvo.

Cevians ville få en plats i Volvos valberedning genom att räkna ihop sina och det brittiska bolaget Parvus aktieandelar.

Men Volvos tolkning av gällande regler kan inte anses strida mot god sed på aktiemarknaden, anser nämnden.

Nu kontrar Cevian med att meddela att fonden, tillsammans med Parvus, kommer att stoppa in båda bolagens aktier i ett gemensamt bolag och på så sätt bli näst störste aktieägare i Volvo efter Renault.