Miljöfarlig sand skapar oro i Boliden

Miljööverdomstolen ska nu avgöra om gruvkoncernen Boliden ska få bygga ett nytt magasin för tungmetallhaltig sand utanför samhället Boliden i Skellefteå kommun.

Utan sandmagasin så stannar gruvverksamheten av i Skelleftefältet, menar Boliden. De boende är rädda för förstörd miljö och att de ska bli tvungna att flytta.

– Fisken dör, vattnet blir otjänligt och skulle det bli ett totalhaveri skulle vi få vatten tolv meter ovanför huvudet, säger Sören Burman som har sommarställe vid sjön Bjurlidenträsket utanför Boliden.

Bråttom med nytt magasin
När man har utvunnit malmen ur gråberget i anrikningsverket så återstår sand. Eftersom den från början var mineralhaltigt berg så innehåller sanden också miljöfarliga tungmetaller.

Sanden förvaras i stora vattenfyllda dammagasin och för Bolidens del är det bråttom med ett nytt magasin. Det som används idag beräknas vara fullt om tre år.

Men de som bor vid sjön Bjurlidenträsket vid det påtänkta magasinet oroar sig för konsekvenserna.

Blev nej av domstolen
I mars sa Miljödomstolen nej till Bolidens planer. Domstolen ansåg att man ska ta hänsyn till de kringboendes oro och att den planerade dammen kommer att påverka miljön. Miljödomstolen ansåg också att det finns andra alternativa placeringar för dammen, även om det blir dyrare för företaget.

Sedan dess har Boliden överklagat miljödomstolens beslut, och på tisdagen inleder miljööverdomstolen sina förhandlingar i ärendet.ö

Boliden har också erbjudit sig att köpa fastigheterna eller ersätta ägarna för värdeminskningen.

– Vi måste ha ett nytt sandmagasin för att kunna fortsätta gruvverksamhet i Skelleftefältet. Utan sandmagasin stannar gruvnäringen av, säger Staffan Sandström, chef för Bolidenområdets gruvor.

Sören Burman låser dörren till sin stuga vid Bjurlidenträsket, för den här gången.

– Vi behöver gruvnäringen för den ger arbetstillfällen. Men den får inte kosta hur mycket som helst för miljön, säger han.

Peter Öberg, Umeå
peter.oberg@sr.se