Gazprom drar tillbaka samarbetslöfte

Den ryska statliga energijätten Gazprom har meddelat att gasutvinningen i världens största gasfyndigheter, de så kallade Shtokmanfälten i Barents hav, skall drivas utan utländsk medverkan. Beskedet har väckt besvikelse och undran i Norge.

– Om det stämmer är det överraskande. Det skulle vara synd om vi inte kan ha ett norsk-ryskt samarbete, säger Gunnar Kvassheim, ordförande i det norska Stortingets energikommitté till norsk radion.

Chockerande beslut
Gunnar Kvassheims valde väl närmast försiktiga täckord för den chock många i Norge egentligen kände efter beskedet från Gazproms chef Alexej Miller. Han meddelade att planerna på att låta internationella energiföretag få kanske upp till 49 procents delägarskap för att vinna ut de väldiga gasfyndigheterna på ryska sidan i de så kallade Shtokmanfälten i Barents hav inte gäller längre.

Gazprom leder istället utvinningen av världens största gasreserv på egen hand.

Norsk Hydro och Statoil har utvecklat en världsledande teknik för gasutvinning under vattnet i arktiska förhållanden, alltså utan bemannade plattformar. De har känt sig mer eller mindre utvalda som partners i projektet, men kommer alltså på sin höjd ifråga som entreprenörer. Också franska och amerikanska energiföretag tillhör de besvikna.

Fraktas via Finland
Gazpromchefen meddelade också att gasen i Shtokmanfälten, som skall börja pumpas upp med start 2010, i första hand fraktas landvägen ner till Finska viken och in i den pipeline som redan är projekterad att dras på Östersjöns botten till Tyskland.

Om det här utspelet gjorts för att pressa Norsk Hydro, Statoil och andra till bättre bud eller om det är uttryck för ryska statsledningens vilja att helt behålla kontrollen, ekonomiskt och politiskt, över sina energitillgångar, därom tvistar just nu Norges och världens överrumplade energianalytiker och Rysslandskännare.

Bengt Linderoth
bengt.lindroth@sr.se