EU anklagas för passivitet mot tbc

EU gör inte tillräckligt för att bekämpa tuberkulos. Det säger Världshälsoorganisationen, Röda Korset och en rad andra organisationer i ett gemensamt upprop.

Organisationerna beskriver smittspridningen av tuberkulos som den allvarligaste sedan andra världskriget.

Omkring 450 000 människor i Europa och Centralasien smittas varje år av tuberkulos, enligt Världshälsoorganisationen, WHO.