Öppna arbetslösheten sjunker

Den öppna arbetslösheten sjönk i september jämfört med samma månad i fjol och ligger nu på 4,2 procent.

Men fortfarande beror en stor del av ökningen på att många arbetslösa slussas in i plusjobb och andra arbetsmarknadsåtgärder.

– Vi har fortfarande många som står långt från arbetsmarknaden som har behov av stöd, säger Lars Sjöström, biträdande chef på AMS.

Den öppna arbetslösheten sjunker, det är helt tydligt. 39 000 färre var öppet arbetslösa i september, jämfört med samma månad i fjol. Det är en minskning med 16 procent.

Fler i åtgärder
Men även om de goda ekonomiska tiderna har gjort att nästan hälften av dom 39 000 har fått riktiga jobb, så är andelen som stryks ur den öppna arbetslösheten på grund av att de skickas in i plusjobb och andra arbetsmarknadsåtgärder dominerande.

Andelen sysselsatta i åtgärder ökade i september med 18 procent jämfört med samma månad i fjol.

Men även den totala arbetslösheten, där både åtgärdssysselsatta och folk som fått riktiga jobb ingår, har sjunkit och ligger nu på 7,3 procent. Men minskningen är blygsam, 0,4 procentenheter.

Men AMS biträdande chef Lars Sjöström ser ändå flera positiva tecken på den svenska arbetsmarknaden, som till exempel att antalet lediga platser blir fler.

Försöker undvika inlåsning
Men frågan är om inte alla plusjobbare blir mer svårtillgängliga för arbetsgivarna, när de är upptagna i åtgärder.

– Det är varierande längd på programmen och det finns arbetsmarknadsutbildningar för att undvika den effekten att vi låser in folk på arbetsmarknaden, säger han.

Lars Sjöholm
lars.sjoholm@sr.se