Intelligenta transporter diskuteras i London

Hur våra allmänna kommunikationer kan förbättras, trafikolyckorna minskas och informationen om vägbyggen, försenade bussar eller inställda tåg, bli bättre är några av frågorna som diskuteras i London denna vecka, på världskongressen för Intelligenta transportsystem.

Projektledaren Martin Davey arbetar med att utveckla framtidens bussystem i London. Redan i dag görs hisnande 6,3 miljoner resor dagligen, med 8 000 bussar på 700 olika turer.

Många av dem som reser kanske inte kan språket, säger han, därför ska det enkelt gå att få information vid hållplatser, på bussen och så småningom direkt i mobiltelefonen.

Tanken finns i Sverige
Men just den tanken finns även i Sverige, och blir troligen verklighet om några år, berättar projektledaren Maria Jernbäcker på företaget Combitech i Växjö.

– Jag tror att man kommer att han någon typ av mobiltelefon eller handdator som man har matat in sina personliga inställningar och sin resrutt i, och genom den kommer man att få information om förslag på resor, aktuella störningar och alternativa resor, säger hon.

Världskongressen för Intelligenta Transportsystem hålls för 13:e gången och samlar många tusen människor från hela världen, företag, myndigheter, organisationer och vanliga besökare. Det handlar bland annat om vägtrafik, flyg, tåg, bussar och sjötransporter.

– En satsning som jag tycker är väldigt viktig och angelägen är detta med hjälpmedel för att hålla hastigheten. Antingen genom att man har en tröghet i gaspedalen eller att det plingar till om man överstiger hastigheten säger, Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö som är på plats i London. 

Har använts på prov
Den hastighetsbegränsande tekniken har använts på prov i Sverige, är på väg ut i vida världen. Intresset uppges vara stort och vinsterna likaså, hävdar entreprenören Sven Gustafsson, en av männen bakom uppfinningen.

– Enligt forskarna i Lund kan man spara uppåt 26 procent av alla dödsantal i trafiken. Det beror på att man minskar hastigheten i krockögonblicket. Man kommer inte att undvika alla olyckor, men många fler kommer att överleva smällarna som sker, säger Sven Gustafsson.

Enligt planeringen så ska åtminstone 2 000 bilar i Stockholm ha det här systemet 2009, ett viktigt årtal för alla trafikforskare. Då hålls den här världskongressen i just Stockholm.

Maria Eksedler, London
maria.eksedler@sr.se