Kd överklagar valresultat i Stockholm

Måndagen var sista dagen för att skicka in en överklagan av  riksdagsvalet till bland annat länsstyrelsen i Stockholm. Kristdemokraterna överklagade valresultatet i Stockholm.

Andreas Sturesson är kristdemokraternas ordförande i Stockholm.

– Det är otroligt jämt. Från början hade vi mandatet och efter att en del röster som först varit ogiltigförklarade, blivit giltigförklarade så hade moderaterna fått det mandatet istället, säger han.

– Och när det är två rösters marginal av drygt 70 000 avgivna röster i valkretsen, så finns det en risk eller chans att den mänskliga faktorn kan spela oss ett spratt.

Felräkning i Farsta
Kristdemokraterna i Stockholm kunde visa på att 49 röster av 384 var felräknade i Farsta.

Och eftersom endast två röster skilde mellan moderaterna och kristdemokraterna, som förlorade ett mandat, anser man på kd att det finns en stor risk att man har räknat fel på de 72 000 rösterna i Stockholm.

– Det blir ett maktskifte i Stockholm oavsett vad som händer med det här mandatet. Men jag tror att det vore bra för moderaterna också, att vi får en omräkning och att vi sedan kan lägga det bakom oss och koncentrera oss på att leda Stockholm, säger Andreas Sturesson.

Alla ärenden prövas
Alla överklaganden som kommer in till länsstyrelserna går sedan vidare till valprövningsnämnden, där man hittills bara fått in enstaka ärenden.

När det gäller riksdagsvalet har tiden att överklaga gått ut. Där har man fått in fem överklaganden. Ett exempel på klagomål är att man inte räknat kuvert och röstsedlar på rätt sätt så att utrymme för valfusk kan ha uppstått.

Valprövningsnämnden kommer att besluta i samtliga ärenden och ett möte kommer att hållas i början av november.

Bodil Lundmark
bodil.lundmark@sr.se