EU-parlamentet för strängare miljöregler

Miljöutskottet i EU-parlamentet vill ha strängare regler än medlemsländernas miljöministrar när det gäller hanteringen av kemikalier.

Utskottet röstade på tisdagen för att de farligaste kemikalierna i EU måste bytas ut till mindre farliga.

Så långt gick inte EU:s ministerråd i sitt förslag till ny kemikalielag.

Senare i höst ska hela EU-parlamentet rösta om förslaget men redan nu börjar förhandlingar för att försöka jämka samman ståndpunkterna och lyckas det kan den nya kemikalielagen träda i kraft nästa år.