Socialtjänsten kritiseras efter självmord

En 91-årig kvinna i Nybro som nekats särskilt boende tog sitt eget liv och nu riktar länsstyrelsen hård kritik mot omsorgsförvaltningen i Nybro. (SR Kalmar)