Svåra översvämningar i Grekland

Ett kraftigt oväder över Grekland har gjort att ett tiotal byar i norr har dränkts i svåra översvämningar. Värst är läget söder om storstaden Thessaloniki. Den grekiska regeringen har utlyst undantagstillstånd.

Undantagstillståndet innebär bland annat att den som fått sin bostad eller åkermark förstörd får full ersättning.

Också södra Grekland drabbades av ovädret. Ett fartyg med omkring 40 flyktingar ombord rapporteras ha sjunkit utanför ön Kithira.