Alliansen enig om arbetskraftsinvandring

Efter att folkpartiet nu bestämt sig är de borgerliga regeringspartierna eniga om att införa öppen arbetskraftsinvandring för personer utanför EU.

Statsminister Fredrik Reinfeldt är positiv till beslutet.

– Jag tycker det vore bra för Sverige om vi kunde ha en bred överenskommelse i synen på att bredda arbetskraftsinvandringen. Det kan handla om experter från Indien men det kan också handla om människor som flyr från förtryck och fattigdom i andra delar av världen, säger han.

Ska få söka arbete i tre månader
Enligt de borgerliga partierna ska den som inte är från EU få komma till Sverige och söka arbete i tre månader.

En seriös arbetsgivare som sedan vill anställa personen med normala svenska arbetsvillkor ska få göra det, Ams ska inte bestämma om det finns något särskilt behov av att anställa personen. Folkpartiets gruppledare Johan Pehrson är positiv till lösningen.

– Det är vår utgångspunkt. Det är människor som har företag som avgör om det finns ett behov eller inte, säger han.

Men den senaste tiden har det varit oklart hur det ska bli med arbetskraftsinvandringen. Orsaken är arbetet i den statliga kommitté om arbetskraftsinvandring, som presenterar sitt förslag i nästa vecka.

Går emot partilinjen
I kommittén har folkpartiets representant, Mauricio Rojas, tvärtemot folkpartiets linje, tyckt att Ams ska få vara med och bestämma vilka bristyrken som finns i Sverige och just inom de bristyrkena ska det vara enklare med arbetskraftsinvandring.

Men nu tycker alltså Johan Pehrson att arbetsgivarna själva ska kunna avgöra om de behöver anställa personer som inte är från EU. Och därmed är de borgerliga partierna återigen överens.

Sedan tidigare är de borgerliga överens om att den som arbetar i Sverige, men förlorar sitt jobb, ska få stanna och söka arbete i tre månader. Efter fem år ska personen få permanent uppehållstillstånd.

Mats Eriksson
mats.eriksson.ekot@sr.se