Psoriasis kan öka risken för hjärtinfarkt

Hudsjukdomen psoriasis tycks öka risken att drabbas av hjärtinfarkt. Sambandet gäller helt oberoende av andra riskfaktorer som övervikt, ålder, rökning, högt blodtryck och diabetes, visar en studie på nästan 131 000 britter, som jämförts med en flera gånger så stor kontrollgrupp under fem års tid.

Risken för infarkt ökade med graden av hudsjukdom.

En 60-åring med svår psoriasis löpte till exempel 36 procent större risk att drabbas av infarkt jämfört med en jämnårig utan psoriasis, skriver amerikanska forskare i medicintidskriften Jama, Journal of the American Medical Association.

De påpekar att det är första gången som sambandet har kunnat visas så här tydligt och att studien måste följas av fler innan resultaten kan tas för sanning.