Svensk forskning tappar internationellt

Svensk forskning har tappat mark i förhållande till andra länder. Det hävdas i en rapport från Vetenskapsrådet som citeras i tidningen Dagens medicin på onsdagen. I rapporten jämförs hur ofta forskningspublikationer citeras.

Framför allt har Sverige tappat när det gäller medicinsk forskning, där Sverige inte ens når upp till världsgenomsnittet.

– Sverige låg mycket bra till i början på åttiotalet, och vi har sakta men säkert tappat i stor sett hela den senaste tjugoårsperioden, säger Staffan Karlsson, analytiker på Vetenskapsrådet.

Den första översikten
Vetenskapsrådet har jämfört hur mycket forskares publikationer citerats av andra forskare, mellan åren 1982 och 2004. Det är den första riktigt stora översikten som Vetenskapsrådet gjort, av inte mindre än 400 miljoner citat.

– Det är ett mått på den uppmärksamhet en vetenskaplig rapport får av andra forskare runt om i världen. Så det ses ofta som ett kvalitetsmått på forskningen, säger Staffan Karlsson.

Visserligen har Sverige legat på en ganska konstant nivå under de åren, men jämfört med andra Europeiska länder har svenska forskare tappat, enligt rapporten.

Ligger kvar
Danska, nederländska och finska forskare citeras allt oftare, men Sverige ligger alltså still på samma nivå.

Att Sverige skulle vara en världsledande nation när det gäller medicinsk forskning, tycks vara en myt om man läser Vetenskapsrådets rapport. För just när det gäller medicinsk forskning når Sverige inte ens upp till världsgenomsnittet av antal citerade forskarpublikationer.

– Medicin är nog Sveriges svagaste gren, om man ser det på det här sättet, säger Staffan Karlsson.

Varför Svensk forskning tappat i förhållande till andra länder ger Vetenskapsrådet ingen förklaring till.

Övertygad om orsaken
Örjan Wrange är professor i cellbiologi på Karolinska institutet i Solna. Han håller med om att svensk forskning tappat och han är däremot övertygad om vad det beror på.

– Det har blivit svårare och svårare att få tag i pengar, så att man kan bedriva ett projekt på en internationell nivå. Så när vi får mindre och mindre pengar, kan vi inte längre tävla längre, säger han.

Daniel Velasco
daniel.velasco@sr.se