Utlandsfödda får sämre vård

Personer med invandrarbakgrund får inte vård på lika villkor som svenskfödda. Det visar en jämförelse ur den svenska vårdens kvalitetsregister som presenterats vid de pågående kvalitetsregisterdagarna i Linköping.

När det gäller akutvård och livshotande tillstånd är det inga skillnader, men vid långsiktig och förebyggande behandling finns det olikheter. Det konstaterar Måns Rosén, chef för Statens beredning för medicinsk utvärdering.

– De som är födda utomlands verkar inte få vård på samma villkor som andra. Vi har till exempel sett det bland dem som har fått hjärtinfarkter, där är det betydligt färre som får de läkemedel som de ska ha om man är född utomlands, jämfört med om man är svensk medborgare, säger Måns Rosén.

Används för att utveckla metoder
Kvalitetsregistren har hittills mest använts för att utveckla metoderna inom sjukvården.

I registren kan klinikerna jämföra sina resultat med andras och till exempel kontrollera hur mycket komplikationer man har vid en operationsmetod jämfört med andra.

Syftet är att försöka höja vårdkvaliteten. Vissa register är också delvis öppna för allmänheten för att patienter ska kunna värdera vården.

Kan användas till annat
Men det går att använda registren också till annat, till exempel att jämföra vilken vård olika grupper i samhället får.

När man jämförde vården efter en hjärtinfarkt fanns alltså klara skillnader mellan svenskar och invandrare. Men varför det är så ger undersökningen inget svar på, säger Måns Rosén.

– Det kan ju bero på att kommunikationen mellan läkaren och patienten inte fungerar riktigt bra. Det kan bero på att man inte som patient inte vet om att man har möjlighet att få vissa typer av läkemedel, säger han.

När det gäller akutvård och patienter med livshotande tillstånd fanns inga skillnader, på akuten är vården jämlik, enligt Måns Rosén.

– När man väl kommer in gör personalen allt som står i deras makt för att rädda den som är sjuk, och då bryr man sig inte om om man är lågutbildad eller högutbildad. Då gör man det bästa man kan, säger Måns Rosén.

Geografiska skillnader
Det finns också geografiska skillnader i vårdkvalitet. Registren visar till exempel att det konsumeras betydligt mindre blodfettssänkande medel i Stockholms södra förorter än i de norra, trots att dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar är 40 procent högre i den södra regionen, enligt Måns Rosén.

Det här är exempel från hjärtområdet, nu behövs fler studier för att se om svensk vård uppfyller hälso- och sjukvårdslagens krav på jämlik vård.

– Alla som är ansvariga för kvalitetsregister borde göra mer sådana här studier och titta på vård på lika villkor. Det är en portalparagraf i den svenska sjukvårdslagen, säger Måns Rosén.

Anna Larsson
anna.larsson@sr.se