Socialstyrelsen vill skärpa kraven för kommunal äldrevård

2:03 min

Socialstyrelsen vill att kommuner ska tvingas ansöka om tillstånd för att driva äldreboenden. I dag är det bara privata vårdföretag som måste granskas av myndigheten när ett nytt äldreboende ska öppnas, något Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm tycker är fel.

– Vi ser samma problem i de kommunala boendena som i de privata. Därför tycker vi att man borde ställa samma krav på boendena oavsett om de är privata eller offentliga, säger Holm.

I veckan presenterade Socialstyrelsen resultatet av sin stora granskning av äldre- och demensboenden i Sverige efter stormvindarna som blåst kring de vårdföretag som drivs med riskkapital. Syftet vara att ta reda på om det går att se någon kvalitetsskillnad mellan privata och kommunala äldreboenden.

Resultatet blev att det inte gick att säga att den ena verksamhetsformen är bättre eller sämre än den andra. Bägge har lika stora problem, menar Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm.

– Vi ser allvarliga brister i både de privata och offentligt drivna verksamheterna. Skulle man ställa krav på tillstånd vore det ett sätt att höja ribban för alla på ett likartat sätt. Så att alla dessutom fick samma förutsättningar ur konkurrenssynpunkt.

Kan man se att det är stor skillnad på hur kommunerna bedriver sin äldreomsorg?

– Ja, det kan vi se. När vi tittar på olika indikatorer skiljer det enormt mycket, så jag tror att det här skulle kunna vara ett sätt att minska skillnaderna mellan kommunernas verksamheter, säger Holm.

Men Socialstyrelsen får antagligen svårt att få igenom förslaget om att alla ska tvingas söka tillstånd, tror Lars-Erik Holm.

– Nu tror jag inte det här är genomförbart eftersom det kommunala självstyret kommer att reagera och säga nej, nej, nej. Då kan man konstatera att den lag vi har i dag inte är i fas med tiden. Tydligen trodde man, när lagen skrevs, att man behövde ställa hårdare krav på de privata. Vi ser inte att det är så, vi ser att man behöver ställa samma krav på privata och offentliga verksamheter i äldreomsorgen, säger Holm.