Vårdköerna fortsätter kortas

Väntetiderna i vården har fortsatt minska på sistone och landstingets ekonomi är god.

Dessa nyheter framkom när landstingsstyrelsen sammanträdde på torsdagen

Budgetprognosen inför årets sista kvartal pekar på ett överskott gentemot budget på 60 miljoner.

Antalet väntande patienter inom den så kallade vårdgarantin, har det senaste året minskat med 36 procent. Ett exempel på att vårdköerna kortas är reumatologin vid Oskarshamns sjukhus. Där var väntetiderna tidigare ett år. Nu klarar man vårdgarantigränsen på tre månader.