Gifter hittade nära Kalmars vattentäkt

Kalmarbornas dricksvatten analyseras i dessa dagar extra noggrannt, sedan man påträffat extremt giftiga ämnen i marken bara 400 meter från kommunens vattentäkt i Vassmolösa,  skriver Baromtern.

I marken vid den gamla nedlagda ångsågen  finns rester av dioxiner och pentaklorfenol. Det senare ämnet ger i höga doser, kroniska skador på lever och njurar.

Men risken att sådana här ämnen skulle finnas i vattentäkten bedöms ändå som små.