Hamrin kvar i landstingsledningen

I landstingspolitiken blir Lars Hamrin från Kalmar även i fortsättningen folkpartiets starke man.

Han är utsedd till partiets ledamot i landstingsstyrelsen.  Ersättare blir Sonny Johansson från Västervik,  tidigare sjukvårdsdirektör.

I regionförbundet så blir Björn Holgersson från Västervik ersättare i det viktiga arbetsutskottet.

Till de nyinrättade tjänsterna i landstingets hälso och sjukvårdsberedningen utsågs Ingemo Nilsson från Färjestaden och Lisbeth Lindberg från Oskarshamn.