Många politiker saknar högre utbildning

Många av de politiker som kandiderar till höstens val har låg utbildning. 15 procent av alla som kandiderar till riksdagen har inte gått i gymnasiet. I den undersökning som gjorts visade det sig också att socialdemokraterna i Kalmar län är de som har flest kandidater som inte har någon eftergymnasial utbilding. Bara en av fem har gått vidare efter gymnasiet.
En orsak till den låga utbildningsnivån hos socialdemoraterna kan vara att många kandidater kommer från fackföreningsrörelsen och att de gått på fackliga utbildningar eller på folkhögskolor istället.