E22 blir långsamt bättre

Ytterligare en etapp av E22:an har nu försetts med mittvajerräcken. Det är en c:a fem kilometer lång sträcka norr om Kalmar förbi Lindsdal som nu står klar. Vägverket fortsätter också arbetet med att bygga mötesfri väg i vår region. I dagarna börjar man med en c:a nio kilometer lång etapp förbi Oskarshamn. Ombyggnaden kommer förutom mittvajrar även att innefatta stora beläggningsåtgärder.