Telefel kan bli långvarigt

Omkring 900 teleabonnenter i norra delen av centrala Kalmar är just nu utan fungerande telefon. Det är en kabel som är skadad och reparationer pågår kontinuerligt. Trots det kan det dröja ända till i morgon förmiddag innan alla berörda har fungerande telefon igen.
Teleavbrottet har främst drabbat boende på Rimsmedsvägen, Funkabovägen och Amerikavägen i Kalmar. Mobilnätet berörs inte av felet.