Arbetslösheten sjunker bland invandrarna

Allt fler invandrare i länet får ett jobb. Var tredje invandrare som var arbetslös i juli i fjol har nu fått en anställning, det visar nya siffror från Länsarbetsnämnden. Bland de utomnordiska länsinvånarna är i dag 269 personer arbetslösa- detta att jämföra med 375 för ett år sedan.
Båda Kalmar och Oskarshamn hör till de kommuner som lyckats bäst att få invandrare i jobb. I Oskarshamn har arbetslösheten bland invandrarna minskat med 56 procent.