Kemikalier från fyra sågar analyserades

Länsstyrelsen har i år analyserat marken vid fyra nedlagda sågverk i Kalmar län. De ligger inom vattenskyddsområden och använde kemikalier i sin produktion. Men de analyser som gjorts visar att de kemikalier som finns kvar i marken har så låga halter att de inte är farliga för människor eller djur.

De gamla sågverk som undersökts är Vassmolösa Ångsåg utanför Kalmar, Andersson & Sandsborgs såg i Sandbäckshult utanför Mönsterås, och Bille-Leijons såg samt Helmer Borsjös såg utanför Vimmerby.