Fler fästingar finns längs kusten

En undersökning som gjorts av forskarstudenten Cecilia Olsson från Oskarshamn visar att antalet fästningar längs kusten är betydligt fler än i ett mätområde i inlandet.

- Jag har jämfört Hycklinge Hage utanför Oskarshamn med ett område i Östergötland och funnit att det är mycket mera fästingar längs kusten, säger Cecilia Olsson.

Dessutom verkar antalet fästningar öka under senare år, vilket säkert kommer att fortsätta tror hon.
- Fler fästingar och därmed fler sjukdomar är troligen att vänta, säger Cecilia Olsson till SR P4 Kalmar.