Byggvårdsmässa längs smalspår

En Byggnadsvårdsmässa hålls i helgen i Västervik med tonvikten på den byggnadsminnesförklarade smalspårsjärnvägen och de många unika och upprustade byggnaderna kring den.
Västerviks kommun arrangerar mässan tillsammans med bland andra Kalmar läns museum och Smalspåret. Den genomförs även i samarbete med en mängd föreningar och privatpersoner längs banan visar upp de många insatser som gjorts och görs på byggnader längs sträckan och som också ska inspirera till fortsatta satsningar på att rädda unik miljöer. Förutom järnvägsåkande och visning av de många stationshusen och andra faciliteter längs banan hålls också seminarier om olika aspekter av byggnadsvård, och underhåll med traditionella metoder.