Sex timmars arbetsdag recept mot ohälsa

Med vänsterpartiets partiledare Gudrun Schyman på länk presenterade idag vänsterpartiet i Kalmar län nio punkter som de ville prioritera inför valet i höst. Bland annnat ville man komma åt klyftorna i samhället, den dyra tandvården och den ohälsa som råder inom arbetslivet med ökade antalet sjukskrivningar. För göra förbättringar inom den offentliga sektorn ville man göra ett försök med att minska arbetsdagen till sex timmar, istället för åtta. Dessutom var det nödvändigat att man fortsatte skjuta till pengar till den offentliga sektorn. Men var pengarna skulle tas ifrån kunde inte Vänsterpartiets riksdagskandidat från Kalmr län, Sonia Lindell, svara på.