Emån som ekoturistmål

Centerpartiet i länet tycker att det är dags att gå ihop och diskutera hur man bättre ska kunna utnyttja de naturresurser som Emån erbjuder. Detta kommer enligt Agne Hansson, centerpartistisk riksdagsledamot från Gamleby, bli en viktig lokal valfråga. Han vill se att Emån blir landets nya ekoturistmål och då måste bland annat kultur- och fisketurismen utvecklas och småföretagandet miljöanpassas.