Kritik mot Finnbirschräddning

Sjöbefälsförbundet kritiserar räddningsinsatsen vid förlisningen av lastfartyget Finnbirch i förra veckan då en besättningsman omkom och en rapporterades saknad.

Kritiken gäller Sjöräddningscentralens beslut att av säkerhetsskäl vänta med att vinscha upp besättningsmännen tills fartyget hade sjunkit och de låg i vattnet.

Sjöbefälsförbundets vd Christer Themnér vill nu att Statens haverikommission också ska gå igenom räddningsinsatsen när förlisningen utreds.