Landstinget anmäler sig själva efter 91-årings självmord

Nu gör landstinget i Kalmar län en Lex Maria-anmälan kring fallet med den 91-åriga kvinna från Nybro som tog sitt liv efter att hon nekats särskilt boende av kommunen.

Det är chefläkare Christer Rosén vid länssjukhuset som gjort anmälan eftersom kvinna vårdades på sjukhuset för en knäfraktur och sedan mot sin vilja skrevs ut. Enligt anmälan gjorde kvinnan i samband med utskrivning uttalade hot om självmord om hon inte fick särskilt boende på hemorten.

Den 91 åriga kvinnan skrevs ändå ut mot sin vilja till hemmet och begick självmord ett par veckor senare.  Anmälan görs som ett led i tillsynsmyndighetens granskning av självmord i anslutning till sjukvård.

Sedan tidigare granskar länsstyrelsen fallet för att se om Nybro kommun gjorde något fel när man nekade kvinnan särskilt boende.