Långa väntetider för cancerundersökningar

Det är lång väntetid för att bli undersökt med magnetkamera i Kalmar. En högprioriterad patient kan få vänta i upp till sex veckor på undersökning, trots att det finns tre magnetkameror i länet. Magnus Rosenborg som är överläkare på radiologiska kliniken på länssjukhuset i Kalmar säger till P4 Kalmar, att om en person med en misstänkt tumör får vänta så länge på en undersökning finns det risk att tumören sprider sig. Orsaken till köerna är brist på personal, främst röntgensjuksköterskor.
Ambitionen på röntgenavdelningen i Kalmar är att högprioriterade patienter ska bli undersökta inom en till två veckor med magnetkamera. I akuta fall ska en undersökning genomföras så fort som möjligt, helst samma dag och det innebär att en mindre allvarligt sjuk patient får vänta ytterligare. Även sjukhusen i Oskarshamn och Västervik har varsin magnetkamera. Där har man inga problem med långa väntetider. Patienter från södra delen av länet skulle alltså kunna remitteras dit. Men de flesta som står i vårdkön är äldre människor som drar sig för att resa ända till Västervik. Några organiserade resor till Västervik från Kalmar erbjuds inte. Thomas Bergström, som är sjukvårdsdirektör i Kalmar, säger till P4 Kalmar att berörda patienter själva får ta kontakt med Beställningscentralen för att få hjälp med resan.