Mer kultur och kortare vårdköer

Det blir extrapengar till kulturen i länet, fri barn- och ungdomssjukvård 2008 värt fem miljoner kronor om året och innan mandatperioden är över ska 40 procent av alla inköpta bilar i landstinget vara miljöbilar. Det slog landstingsstyrelsen fast i går efter att ha behandlat majoritetens budgetplan.

Psykiatri, primärvård och cancersjukvård är områden som prioriteras och målet är minskade köer och enkel och snabb kontakt med vårdcentral.

Landstingsdirektören ska ges i uppdrag att förbereda starten av en stiftelse för forskning och utveckling och det ska vara möjligt som landstingsanställd att få ”önskad sysselsättningsgrad” - under förutsättning att det totala antalet arbetade timmar inom organisationen inte ökar.

De politiska blocken har olika uppfattningar i flera frågor och den nuvarande oppositionen (m, kd, c och fp) presenterade ett förändringsförslag.