Lex Maria anmälan om självmord

Landstinget i Kalmar län har gjort ytterligare en Lex Maria anmälan med anledning av ett självmord. Det är chefsläkare Åke Aldman vid länssjukhuset i Kalmar har gjort anmälan till socialstyrelsen. Fallet gäller en man som tog sitt liv. Patienten hade haft en pågående psykologkontakt sedan 2005. Mannen hade kontakt både med läkare och psykolog men det kom aldrig fram några tecken på allvarlig psykisk sjukdom eller risk för självmord. Anmälan sker som ett led i Socialstyrelsens granskning av suicid i anslutning till psykiatrisk vård.