Enklare bostadsrättsregler

Det kan snart komma en ny bostadsrättslag, som bland annat skulle göra det lättare att hyra ut i andra hand och att bygga om. Enligt Svenska Dagbladet ska det vid ombyggnad endast krävas godkännande från styrelsen när det gäller ingrepp som påverkar bärande konstruktioner och våtutrymmen.
Den nya lagen ska också innehålla regler som tillåter att en bostadsrättsförening ingriper hårdare mot störande medlemmar.