Närståendeombud i Kalmar

Nu finns det en jourkontakt för alla som vårdar en anhörig i Kalmar kommun. Margareta Törnblad heter närståendeombudet som ska hjälpa de som vårdar en funktionshindrad eller äldre i hemmet. Hon ska ge stöd och rådgivning men också hjälpa till med att ringa upp myndigheter och lotsa personer vidare till rätt person inom omsorgen.

1998 började Kalmar kommun med grupper för anhörigvårdare och i dag finns grupper i till exempel Smedby, Lindadahl och Rinkabyholm. Närståendeombudet ska ge mer direkt hjälp och betalas med statliga pengar under två år. Margareta Törnblad har jobbat med hemtjänst och särskilt boende sedan 1988 så hon har lång erfarenhet av vård och omsorg och vet vem man ska vända sig till i olika frågor.

Närståendeombudet Margareta Törnblad nås via kommunens växel eller direkt på 0480-453578. Mejladressen är margareta.thornblad@kalmar.se.