Waldorfskola riskerar vite

Skolverket sänder i dagarna ut vitesföreläggande till ett 40-tal kommuner och friskolor som, trots påminnelser, inte har lämnat in betygsuppgifter för de elever som slutade grund- eller gymnasieskolan i våras. Mer än hälften av skolorna som slarvat är friskolor och en av de skolor som berörs är Waldorfgymnasiet i Kalmar.
Inom tre veckor ska betygsuppgifterna ha kommit in, annars riskerar man att länsrätten utdömer vite på mellan 10 000 och 50 000 kronor.