Poppis språk - obehöriga lärare

Spanska blir allt populärare som andraspråk bland länets högstadieelever. Men det är ont om lärare och många skolor tvingas anställa obehöriga språklärare, som ofta saknar en pedagogisk utbildning. Det är något som försämrar elevernas möjligheter till adekvat undervisning, det anser Eva Löfquist som är docent i spanska vid Växjö universitet
Hon säger till P4 Kalmar att en obehörig lärare inte kan ge lika bra undervisning som en behörig och att det är elevernas rättighet att veta att det är en behörig lärare som undervisar.