Ökade kunskaper i Västerviksskolor

Kunskapsnivån bland grundskoleeleverna i Västerviks kommun har under de senaste sju åren höjts, det visar en utredning som kommunen gjort. För sju år sen klarade 60 procent av eleverna skolan på ett bra sätt, medan det idag är 70 procent som lyckas helt i sitt arbete.
Gunnar Iselau, utvecklingsledare inom skolan i Västervik, säger till P4 Kalmar att en stor del av framgången beror på lärarkårens kompetens och engagemang. Inger Wiman, socialdemokratisk ordförande i barn- och utbildningsnämnden, säger att hon är stolt över resultaten men att det finns mycket att göra innan man når de nationella målen, alltså att alla elever ska lyckas bra.